top of page

Biografi

Portrait painting

 

Liv og utdanning
 

Silje Høidal er født i 1984 og oppvokst på Nordstrand i Oslo.
Fra barndommen av var hun glad i å tegne og male.

Hun viste tidlig at hun hadde et stort talent og utmerkede koloristiske evner.

 

Etter å ha gått tegning form og farge ved Elvebakken videregående skole, tilbrakte hun to år med arbeide i eget atelier i kulturhuset Hausmania.


I 2005 fikk hun sitt første barn og tok en pause fra ateliervirksomheten.


Etter dette studerte hun i to år ved NISS - Oslo kunstfagskole. Her jobbet hun hovedsakelig med større malerier i olje og forskjellige materialteknikker.


Våren 2008 fikk hun en datter og begynte samme høsten å studere ved Christiania Friakademi.
Dette er en skole som underviser i klassiske billedbyggende prinsipper. Det undervises i den samme metoden som de gamle mesterne i barokken og renessansen jobbet ut i fra. Her legges det stor vekt på form og volum, samt dynamikk og monumentalitet i formspråket. Dette er et dybdestudie som gir en grundig innføring i både tegning og maleri.
Silje har herfra fått en solid kompetanse innen klassisk billedkunst.

Hun underviser nå i tegning og maleri ved Vålerenga kultursenter.

 

I 2011 kom hun på bakgrunn av sin faglige kompetanse inn direkte på 2. studieår ved Norges Kreative Fagskole. Her studerte hun illustrasjon 50% fordelt over to år samtidig som hun fortsatte sine studier ved Friakademiet.
Hun har herfra tilegnet seg mye kunnskap om hvordan å jobbe med prosjekter og kundeoppdrag.

 

Synestesi
 

Bakgrunnen for at Silje har valgt nettopp portrett som sitt hovedfokus innen kunsten er at hun har en ganske kraftig synestesi.

Dette er en tilstand hvor sanseopplevelser blandes sammen. Den vanligste formen for dette går ut på at man forbinder tall og bokstaver med forskjellige farger. En A kan for eksempel være rød og en E kan være grønn.
Det finnes utallige former og variasjoner av dette og det foregår forskning på området, men ingen er foreløpig sikre på hvilken betydning dette har for folk eller hvorfor noen mennesker har denne tilstanden.


Omtrent 20% av befolkningen har en eller annen form for synestesi.
Det er ikke en sykdom eller et handicap og de fleste synestetikere er svært takknemlige for evnen sin.

Det som er spesielt for Silje er at hun har ekstremt mange former for synestesi på en gang. Blant annet oppfatter hun forskjellige mennesker som forskjellige farger.
Dette gir henne en unik evne til å skildre den enkelte persons karakter i bildene sine, og til å bruke fargene på en måte som frigjør henne fra naturalismen.
Ettersom hun også interesserer seg for psykologi og det å være menneske, var det naturlig for henne å velge portrett som sitt fagområde i kunsten.

 

Dans
 

Silje jobber ved siden av maleriet også med dans.
Hun drev tidligere sammen med Benedicte Rasch Mad moonrise hoop dance. Her danser hun med rockering. I tillegg holder hun kurs i rockeringdans og lager danserockeringer for voksne.
Silje har siden 2010 også danset fast ved Oslo magedans studio og har ved flere anledninger danset med studioets egen dansegruppe «Bellystars».
Videoer av noen av Siljes danseopptredener kan sees på youtube.

 

 

Hva skjer nå?

Sjekk bloggen

Evt sjekk vålerengakultursenterbloggen

 

bottom of page